+ Info

Em trobaràs a Palma, a la meravellosa illa de Mallorca, Illes Balears. O en qualsevol altre lloc del Món amb “aigua”. Gràcies per visitar el web.

Me encontrarás en Palma, en la maravillosa isla de Mallorca, Islas Baleares. O en cualquier otro lugar del Mundo con «agua». Gracias por visitar la web.

You will find me in Palma, on the wonderful island of Mallorca, Balearic Islands. Or anywhere else in the World with «water». Thanks for visit this website.